Bánh răng

Bánh răng

Trục quấn chỉ

Trục quấn chỉ

Băng tải

Băng tải

Dây treo bobbin

Dây treo bobbin

Cửa chuyển hướng roving

Cửa chuyển hướng roving

Thanh ray dẫn hướng

Thanh ray dẫn hướng

Cánh tay robot

Cánh tay robot

Bàn cắt vải

Bàn cắt vải