CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HOÀNG GIA

Địa Chỉ Văn Phòng: 46/2A, Đường số 5, Khu phố 2, Tăng Nhơn Phú B, TP. THỦ ĐỨC

Địa Chỉ Nhà Xưởng: 179 Đường Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. THỦ ĐỨC

Điện Thoại Văn Phòng: 0283.728.3739

Điện Thoại Nhà Xưởng: 0283.728.3738

Hotline: 0909 315 390

Email: cokhihoanggiack@gmail.com

Website: cokhihoanggia.com.vn